SLUŽBY A CENÍK

  • Odvoz stavebního odpadu včetně dokladu o potvrzení ukládky (včetně nebezpečných).
  • Doprava stavebního materiálu: písky, štěrky, beton, zeminy aj.
  • Veškeré terénní úpravy, zemní práce,demolice,vrtání děr na oplocení viz. realizace.
  • Kontejnery: v ceně je zahrnuto přistavení, pronájem max. 5 dnů.
  • Doprava: kilometrová 32 Kč/km nosnost 5 t.
  • Hodinová 650 Kč nosnost 5 t.
  • Dovoz: zeminy, štěrku, písku, betonu, zeminy a jiného stavebního materiálu.

Ceny kontejnerů dle množství a druhu odpadu

Odpad Množ. Hmot. Cena
Zemina 3 m3 3 t 2 500 Kč
Suť betony 3 m3 3 t 2 800 Kč
Odpad komunální nebo stavební 3 m3 1 t 3 500 Kč
Odpad komunální nebo stavební 5 m3 5 t 5 000 Kč
Odpad komunální nebo stavební 10 m3 5 t 6 000 Kč
Bio odpad 5 m3 3 t 3 500 Kč
Bio odpad 10 m3 5 t 4 000 Kč
Zemina suť 10 m3 12 t 8 000 Kč

Dle domluvy je možno odvézt i něktéré druhy nebezpečných odpadů: eternit, asfaltové lepenky, lednice aj.

rozdělení odpadu

200307 OBJEMNÝ odpad odpad komunální (nábytek, dřevo, koberce, igelity, plasty, papír apod.)

170604 IZOLAČNÍ MATERIÁLY (minerální vata, polystyren

170904 SMĚSNÉ STAVEBNÍ ODPADY (dřevo, plasty… bez suti)

200201 BIO – ZELEŇ

170107 STAVEBNÍ – ČISTÁ SUŤ / ZEMINA stavební vana

V případě smíchání odpadů je učtován poplatek za vytřídení.

Ceník odpadů je orientačňÍ , jde o druh odpadu .

Váha odpadu je orientační každý materiál váží jinak :příklad nakopaná zemina se počítá 1,4 krát objem a máte váhu,ale jde také o druh zeminy jíl má jinou hmotnost než ornice

Ceník zemní práce:

Nákladní auta: Avia D95 9 t, Iveco 26 t cena za km 46 Kč
Smykový nakladač Bobcat 800 Kč/h
Pásové minirypadlo Jcb 8030 ZTS 800 Kč/h se sbíječkou 850 Kč/h, vrtání děr na oploceni
Kolové rypadlo Liebherr A312 1 200 Kč/h
Traktorbagr Jcb 3CX 900 Kč/h se sbíječkou 1 000 Kč/h

Doprava je účtována dle kilometru.

Lze zajistit odvoz výkopku včetně ukládky ,plus doklad o uložení odpadu.